Prøveløping o festivalen 2011

Jeg har påtatt meg ansvaret for organisering og koordinering av prøveløpingen på årets O-festival.
 
Vi trenger ca 30-35 prøveløpere pr  arrangementsdag.
 

 

Prøveløping kan kombineres med flere av de andre oppgavene vi skal løse gjennom helgen.

Det er derfor fint hvis dere raskt kan være behjelpelige med å sende ut en henvendelse i deres respektive klubber om behovet for prøveløpere og forespørsel om å stille som prøveløper en eller flere av arrangementsdagene.  Dere kan godt be interesserte svare meg direkte hvis dere ikke selv ønsker å ha oversikt i egen klubb.  Dere kan også gjerne sette meg på kopi på utsendelsen i klubben.

 

Mvh

Olav Johannessen

Kolbotn & Skimt

92440090