Klart for KM

Søndag 30. august arrangerer Lillomarka KM-stafett for Akershus og Oslo samt Østfold og Buskerud. Klubben stiller lag i begge jenteklassene, gutteklassen og begge veteranklassene D150 og H150.

Fellesstart går fra Krigsskolen på Linderud fra kl. 12:00 og veksling foregår på samlingsplass. Kart: Årvollåsen. Printet, ekv 5m, synfart/tegnet i 2014-15. Terreng: Middels kupert nærterreng med en del stier. God løpbarhet, med åpen skog og lite hogst. Terrenget er stedvis detaljrikt.

KM-klasser for ungdom:
I ungdomsklassene D13-16/ H13-16. er 1. og 3. etappe en gaflet 3,5 km (B-nivå) mens 2. etappe  er en felles C-løype på 2,5 km. D11-12/H11-12 starter for øvrig i egen klasse (patruljeløp på C-nivå).
 

KM-klasser for junior/senior og veteraner:
H 17* (6,0 km, 4,0 km, 6,5 km) - 1:10000
D 17* (4,0 km, 3,0 km, 5,0 km) - 1:10000
H 150* (4,0 km, 4,0 km, 4,0 km) - 1:7500
D 150* (3,5 km, 3,5 km, 3,5 km) - 1:7500
I H/D150 er minimumsalder 35 år og sammenlagt alder minst 150 år. I tillegg til klassene over, fins det egne stafettklasser for D165 og H180 de også med 3 etapper på 3,5 km.
 
Følg lenkene for mer info - og meld deg på til Trond eller Inge om du vil løpe KM-stafetten. På lørdag er det langdistanse fra samme sted.
* Lørdag 29. august - KM langdistanse fra Linderud i Oslo
* Søndag 30. august - KM stafett fra Linderud i Oslo.