15-stafetten - laguttak

Østmarka OK stiller med ca. 40 løpere fordelt på 2 lag i 15-stafetten og 3 lag i ungdomsstafetten. Følgende lag er tatt ut:

1. laget
1. etp Kine Linda Ragnhild
2. etp Magnus Halvor Trond
3. etp Odin Anna Cecilie Nora
4. etp Inge Andreas Anders
13. etp Tore S.
14. etp Håvar
15. etp Øystein
 
2. laget  
1. etp Heidi Jartrud Tore R
2. etp   Jørn Lorant Paul
3. etp    Kristoffer Monica Tora
4. etp    Per Christine Svein
13. etp Dag
14. etp Anne M.
15. etp  Thor
 
Superreserve:
Sigbjørn
 
15-stafetten er en stafett med en miks av løpere på laget. Hvert lag skal ha: Minst 5 damer, hvorav minst en må være D13-20 eller D40-. Minst 3 løpere i D/H13-16, der begge kjønn skal være representert. NOFs regler om nedre aldersgrense i stafetter (D/H 13) skal følges. Se også invitasjon.
 
Ungdomskonkurransen er en lagkonkurranse med 3-5 løpere for barn og ungdom i alder 8-12 år. Poeng-o-løype med poster av ulik vanskelighetsgrad. Det er også tillatt for 13-16 som ikke deltar i 15 stafetten. 

 

Arrangør er Oppsal og oppmøte er ved Nøklevann skole. Parkering ved Skullerud skole, ca. 800 m å gå fra parkering til arena. Startskuddet går kl 11:00.