Østmarka OK åpner kartarkivet!

Alle klubbens o-kart kan nå lastes ned gratis for klubbens medlemmer her. For skoler er det også gratis å bruke kartene til undervisningsformål. For andre, se prisliste og betalingsbetingelser. Vi ønsker å gjøre klubbens o-kart lettere tilgjengelig for alle slik at bruken av o-kartene økes. I 2015 planlegges det utgitt nytt sprintkart over Korsfjellet (Skedsmokorset), revidering av Ringnesmarka og nytt sprintkart på Kurland. En stor takk til våre synfarere og rentegnere som sørger for at vi har gode o-kart å trene på. For løypelegging kan gratisverktøyet Purple Pen lastes ned her.

NB! Oversiktskartet er ikke oppdatert mhp. utgivelsesår. Nye kart er også kommet til, f.eks. sprintkartet over Lørenskog sentrum.